0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatmientrung.com.vn

Chính sách bảo mật

Dịch thuật Đà Nẵng MIDtrans cam kết áp dụng các chính sách bảo mật như sau.

 • Bảo vệ nội dung : Dịch thuật Pro thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn các tệp dự án bí mật và nội dung được dịch từ các bên không được phép truy cập.
 • Giả định về tính bảo mật : Giả thiết Dịch thuật Pro là các tệp, nội dung và thông tin liên quan đến công việc phải được giữ bí mật nghiêm ngặt. Dịch thuật Pro không bao giờ thảo luận nội dung dự án bí mật với các bên trái phép, bạn bè, người thân, đồng nghiệp hoặc những người khác.
 • Không chia sẻ mẫu trái phép : Dịch thuật Pro chỉ chia sẻ các mẫu từ bản dịch hoàn chỉnh cho khách hàng để biết thông tin đó là thông tin công khai của chủ sở hữu
 • Không yêu cầu quyền sở hữu : Dịch thuật Pro sẵn sàng đồng ý rằng bản dịch hoàn chỉnh là tài sản của khách hàng và từ bỏ bất kỳ quyền cá nhân nào của họ.
 • Không có ký ức dịch bên ngoài : Dịch thuật Pro đồng ý không sử dụng bộ nhớ dịch hoặc hệ thống dịch máy có chứa dữ liệu đã dịch hoặc đã được đào tạo bằng dữ liệu song ngữ từ các khách hàng khác.
 • Bộ nhớ dịch và chú giải thuật ngữ : Dịch thuật Pro sẵn sàng phá hủy mọi bộ nhớ dịch và các bảng thuật ngữ song ngữ được tạo riêng cho một dự án cụ thể, theo yêu cầu.
 • Không có dịch vụ đám mây / bên ngoài. : Dịch thuật Pro sẵn sàng đồng ý không sử dụng bất kỳ công cụ dịch thuật dựa trên đám mây / trực tuyến nào, phần mềm nhận dạng ký tự quang học (OCR) hoặc các dịch vụ khác cho dịch giả có liên quan đến việc tiết lộ nội dung cho hệ thống của bên thứ ba.
 • Không chia sẻ bộ nhớ dịch : Dịch thuật Pro sẽ không bao giờ chia sẻ bộ nhớ dịch của khách hàng nhất định hoặc dịch dữ liệu với các chuyên gia và bên thứ ba khác.
 • Tài liệu tham khảo bảo mật : Dịch thuật Pro sẽ không chia sẻ tài liệu tham khảo và sẽ không sử dụng chúng trên các dự án dịch thuật của khách hàng khác.
 • Không tiết lộ các quy trình, tỷ lệ nội địa hóa : Dịch thuật Pro sẽ không bao giờ thảo luận về các quy trình, dữ liệu nhân viên, công cụ, mức thanh toán hoặc các thông tin khác của khách hàng của tôi.
 • Xóa dữ liệu : Dịch thuật Pro sẽ xóa các tập tin dự án sau khi hoàn thành bản dịch, và sẵn sàng làm như vậy bất cứ lúc nào theo yêu cầu.
 • Không có bản sao giấy : Dịch thuật Pro sẽ không tạo bản sao giấy của các tác phẩm đã nhận hoặc dịch. Tôi cũng đồng ý trả lại hoặc băm nhỏ bất kỳ tài liệu vật lý nào nhận được cho một dự án theo yêu cầu
 • Lưu trữ tệp được mã hóa : Dịch thuật Pro lưu trữ tệp dự án (bản gốc và bản dịch) chỉ ở dạng được mã hóa để bảo mật thêm.
 • Chuyển tập tin được mã hóa : Dịch thuật Pro hiểu cách thức và sẵn sàng đồng ý gửi và nhận tệp dự án ở định dạng được mã hóa.
 • Thư mục dự án chuyên dụng : Dịch thuật Pro luôn giữ các thư mục tệp riêng biệt cho các máy khách riêng biệt.
 • Sao lưu : Dịch thuật Pro đảm bảo sao lưu các bản dịch của tôi trong khi công việc đang được tiến hành.
 • Lưu trữ : Dịch thuật Pro sẵn sàng giữ bản sao của các tệp nguồn / dịch sau khi hoàn thành công việc, theo yêu cầu.
 • Không có không gian công cộng : Dịch thuật Pro làm cho mạng lưới dịch thuật an toàn.
 • Antivirus : Máy tính của tôi đã cập nhật, phần mềm chống vi-rút được cấp phép để tránh bị đánh cắp dữ liệu và tính toán dữ liệu.
 • Xung đột lợi ích : Nếu Dịch thuật Pro phát hiện xung đột lợi ích trong công việc hoặc công nhận khả năng nhận thức đó, Dịch thuật Pro sẽ ngay lập tức thảo luận điều đó với khách hàng của tôi.
 • Thỏa thuận không tiết lộ  : Dịch thuật Pro có thể cung cấp chính sách bảo mật / NDA của riêng tôi về các dịch vụ dịch thuật cho những khách hàng không có nhưng muốn.
 • Chuyên gia bảo mật : Dịch thuật Pro áp dụng những nguyên tắc chính xác đó cho dịch vụ dịch thuật của tôi.