0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatmientrung.com.vn
Dịch Thuật Sách – Tạp Chí

Dịch thuật Sách – Tạp Chí

Dịch thuật sách: dịch chuẩn xác, giá cạnh tranh Dịch thuật sách là loại hình dịch thuật mang đầy tính nghệ thuật, đòi hỏi người dịch ngoài khả năng về ngôn ngữ, kĩ năng chuyên môn cần có tính chuyên…

Đọc Tiếp
Dịch Thuật Tài Liệu Kỹ Thuật

Dịch thuật tài liệu kỹ thuật

Dịch thuật tài liệu kỹ thuật: cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu Trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay, tiến bộ công nghệ nhanh chóng và vòng đời sản phẩm ngắn đã làm cho các nhà sản xuất cần phải có tài liệu cập nhật được địa phương hóa chất lượng cao một cách nhanh chóng. Cách duy nhất để các…

Đọc Tiếp
Dịch Thuật Báo Cáo Tài Chính

Dịch thuật báo cáo tài chính

Dịch thuật báo cáo tài chính:  Nhận dịch thuật báo cáo tài chính từ tiếng Việt sang tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung. Công chứng bản dịch theo yêu cầu của khách hàng.  Báo cáo tài chính là các thông tin…

Đọc Tiếp
Dịch Thuật đa Ngôn Ngữ

Dịch thuật đa ngôn ngữ

Dịch thuật đa ngôn ngữ: nhận dịch thuật tài liệu đa ngôn ngữ từ tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Séc, tiếng Nhật, tiếng Trung... sang tiếng Việt và ngược lại.  Bản dịch trình bày đẹp, chuẩn xác về nội…

Đọc Tiếp