0947.688.883 - 0963.918.438 info@dichthuatmientrung.com.vn

Tầm nhìn:

Trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực dịch thuật và được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam.

Sứ mệnh:

Xóa tan mọi rào cản ngôn ngữ, mang lại “thế giới phẳng” cho khách hàng!

Giá trị cốt lõi:

Giá trị cốt lõi là những chuẩn mực về thái độ, hành vi, niềm tin và giá trị, mà mỗi thành viên Dịch thuật Pro được mong đợi thể hiện ở bất kỳ vị trí nào. Các giá trị cốt lõi này được hình thành từ giá trị của những người sáng lập, điều hành doanh nghiệp và đội ngũ nhân viên, là “Bản sắc” của doanh nghiệp, là cơ sở để xây dựng “Văn hóa” của Dịch thuật Pro.

1.Tinh thần “phải làm được”:

Đừng nói KHÔNG THỂ, hãy đưa ra GIẢI PHÁP.

cong-ty-dich-thuat-tai-quang-binh

2.Hướng đến khách hàng:

Khách hàng chính là người trả lương cho chúng ta hàng tháng. Hãy phục vụ khách hàng theo cách tốt nhất bạn có.

cong-ty-dich-thuat-tai-quang-binh

3.Đoàn kết, chuyên nghiệp:

Đoàn kết và Chuyên nghiệp là sức mạnh của Dịch thuật Sài Gòn 247, hãy góp phần củng cố sức mạnh này.

cong-ty-dich-thuat-tai-quang-binh

4.Làm hết sức, chơi hết mình, tận hưởng xứng đáng.

5.Sẵn sàng học hỏi.

Source: https://dichthuatchuyennghiep.com.vn/

cong-ty-dich-thuat-tai-quang-binh